O asociaci

Asociace pro Drupal je neziskový spolek podporující open source CMS Drupal v České republice.

Naším posláním je

  1. Vytvářet prostředí pro lepší rozvoj a kultivaci Drupal komunity v České republice.
  2. Sdružovat fyzické a právnické osoby pracující s Drupalem v České republice.
  3. Vytvářet lepší podmínky pro začínající uživatele Drupalu v České republice.
  4. Zlepšit propagaci a zviditelnit Drupal v České republice.